Katadyn Group

Crypto Outbreak in Sweden

December 03, 2010

Safe water with Katadyn Combi Plus

An unfortunate reminder that clear water is not always safe.  This has been a painful experience in the Swedish town of Östersund close to the pristine Scandinavian wilderness. A recent outbreak of Cryptosporidium in municipal water has sickened thousands of citizens. Again we’re reminded of how vulnerable our modern infrastructure is. We hope our Swedish friends will get safe water back soon, and in the meantime we recommend that they filter tap water using Katadyn Water Filters.

 

Katadyns vattenfilter renar vatten från parasiter och bakterier. 

Cryptosporidium och andra parasiter är stora organismer ur ett mikrobiologiskt perspektiv. Detta gör dem lätta att filtrera bort med hjälp av ett vattenfilter. Porstorleken i Katadyns filter är 0,2 mikron för keramiska filter och 0,3 mikron för glasfiberfilter, vilket gör att parasiter som mäter 1-15 mikron effektivt filtreras bort (1 mikron = 0,001 mm).

Filtrering är en av de säkraste metoderna för att rena dricksvatten. Kemisk behandling, som t.ex. klorering, har dålig effekt på parasiter eftersom deras hårda skal gör dem motståndskraftiga. Kokning inaktiverar parasiterna, men tar inte bort dom från vattnet.

Schweiziska Katadyn har tillverkad vattenreningsfilter sedan 1928. Man är idag globalt marknadsledande på portabel och småskalig vattenrening. Katadyns filter är främst framtagna för friluftsbruk och resor till länder och områden där vattenkvaliteten är dålig, men de lämpar sig också utmärkt för filtrering hemma i situationer då smittämnen hamnat i kommunalt dricksvatten.

Nedan finns för nedladdning en översikt över förekomst av smittämnen i dricksvatten samt en översikt över Katadyns vattenfilter.

 

Katadyn’s water filters clean water from parasites and bacteria.

Cryptosporidium and other parasites are large organisms from a micro-biological perspective. This makes it easy to filter them out using a water filter. They are larger than the pore size of Katadyn’s filters: 0,2 micron in ceramic filters and 0,3 micron (1 micron = 0,001 mm) in fiber glass filters.

Filtering is one of the safest methods to clean drinking water. Chemical treatment, e.g. using chlorine, has a limited effect on parasites since their hard shells make them resistant. Boiling water inactivates parasites but does not remove them from the water.

The Swiss company Katadyn has manufactured water filters since 1928. Today a global market leader in portable and small scale water cleaning. Katadyn’s filters are primarily designed for outdoor use and traveling to destinations where drinking water quality is bad, but they are also very suitable for domestic filtration in emergency situations when pathogens have contaminated municipal drinking water.

Available below is a downloadable overview of the existence of pathogens in drinking water and an overview of Katadyn’s water filters. 

 

Swedish customers are asked to please contact our partners in Sweden for further information:

Katadyn Scandinavia
Terravon AB
Staffan Rönn
P.O. Box 1343
Email: staffan.ronn@katadyn.se
Website: www.katadyn.se

Roswi AB
Tillverkägen 10 B
P.O. Box 7231
187 13 Täby
Phone: +46 8 505 665 00
Email: info@roswi.se
Website: www.roswi.se

<- Back to: List